הוצאה לפועל

דיני משפחה זכויות יסוד

אכיפת חיובים, לא רק כספיים

החל ממימוש פסק דין וכלה בביצוע צווים של ערכאות אחרות

דיני משפחה זכויות יסוד

אכיפת חיובים

שטרות, שיעבודים, פינוי, אחזקת ילדים, מסירת נכס – ס' 61 לחוק ההוצאה לפועל

דיני משפחה מזונות

גביית חובות

פסק דין לחיוב כספי, חוב לביטוח לאומי (שיבוב)

דיני משפחה מזונות

ייצוג חייבים וזוכים, איחוד תיקים, הליכי פשיטת רגל

דילוג לתוכן