צוואה
עו"ד הוכהויזר יהודית

עו"ד הוכהויזר יהודית

דיני משפחה | ייפוי כוח מתמשך | צוואות וירושות

צוואה: מהי למה ולמי כדאי לערוך צוואה

צוואה מבטיחה כי רכושו של אדם יחולק, לאחר מותו, בהתאם לרצונו. לכן מומלץ לכל אדם, אשר בבעלותו רכוש כלשהו ואשר מעונין כי זה יחולק, לאחר מותו, באופן השונה מזה המפורט בחוק, לערוך צוואה.

חוק הירושה קובע כי בהעדר צוואה יחולק עזבונו של אדם בין מי שהיה בן זוגו בעת  מותו לבין ילדיו.

בהעדר בן זוג ו/או ילדים ובהעדרה של צוואה יחולק עזבונו של אדם בהתאם להוראות

חוק הירושה (ראה סעיף 10 לחוק).

 

צוואה, בניגוד לחוק, מבטיחה כי רכושו של אדם יחולק, לאחר מותו, בהתאם לרצונו.

לכן מומלץ לכל אדם, אשר בבעלותו רכוש כלשהו ואשר מעונין כי זה יחולק, לאחר

מותו, באופן השונה מזה המפורט בחוק, לערוך צוואה.

במיוחד מומלץ הדבר כאשר בני זוג עדיין נשואים אולם חיים בנפרד או כאשר בני זוג

חיים יחדיו וללא נשואים או כאשר אדם מבקש לחלק את עזבונו בין בן זוגו וילדיו

בחלוקה שונה מזו הקבועה בחוק (50% לבן הזוג ו – 50% לילדיו) ועוד.

 

צוואה אינה מוגבלת בזמן והיא תקפה כל עוד לא נערכה צוואה אחרת.

ביטול צוואה יכול להיעשות במפורש או באמצעות עריכת צוואה חדשה.

 

לאור היותם של החיים דינאמיים ואינם צפויים מראש, מומלץ לערוך צוואה חדשה

בהתאם לשינויים שהתרחשו כגון: במקרה של נשואין, גירושין, מותו של יורש או

הולדתו של יורש.

 

טרם עריכת צוואה מומלץ להכין רשימה של כל הנכסים הקיימים בבעלות המוריש

לרבות: נכסי נדלן, כספים בבנקים, נכסי מיטלטלין וכיו"ב.

כן יש לחשוב ולקבוע מי יהיו היורשים, מה יהא חלקם בעזבון או לחלופין מי ינושל

מהעזבון וכיו"ב.

 

הצוואה הנפוצה ביותר הינה צוואה בעדים (אולם קיימות גם צורות אחרות לעריכת

צוואה ראה סעיפים 18-23 לחוק הירושה).

צוואה בעדים הינה צוואה בכתב החתומה ע"י המצווה ובפני 2 עדים.

חשוב לדעת – לא כל אחד יכול להיות עד. כך לשם דוגמא, מי שהיה עד לעשיית צוואה

לא יוכל לזכות על פיה והוראת צוואה המזכה מי שהיה עד לעשייתה – בטלה.

 

ניתן לשמור צוואה בדרכים שונות: אצל עו"ד/נאמן, בכספת בנק, בידי קרוב משפחה

וכיו"ב, אולם הדרך המומלצת ביותר הינה הפקדת הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה.

הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה יכולה להיעשות ע"י המצווה בלבד!!!!

כאשר על הפקיד לזהות אותו כמי שערך את הצוואה.

ע"מ למנוע סכסוכים ו/או ע"מ להבטיח קיומה של הצוואה, בבוא העת, רצוי להצטייד

באישור רפואי אודות מצבו המנטאלי של המצווה.

 

לאור כל האמור מומלץ להתייעץ בעו"ד ו/או להיעזר בשירותי עו"ד לצורך ניסוח הצוואה.

שיתוף

דילוג לתוכן