פסיקה
עו"ד הוכהויזר יהודית

עו"ד הוכהויזר יהודית

דיני משפחה | ייפוי כוח מתמשך | צוואות וירושות

נישואין פתוחים והשלכותיהם על פי ההלכה היהודית

נשואים פתוחים (פוליאמוריה) משמעותם הסכמה בין בני זוג נשואים לקיומן של מערכות יחסים מקבילות, שלהם/ן ושל בן/בת זוגם/ן עם אחרים.

פוליאמוריה (נשואים פתוחים) על פי ההלכה היהודית

נשואים פתוחים (פוליאמוריה) משמעותם הסכמה בין בני זוג נשואים לקיומן של מערכות יחסים מקבילות, שלהם/ן ושל בן/בת זוגם/ן עם אחרים.

נשואים פתוחים מתאפשרים, אם כן, בהסכמה בלבד, שאחרת יחשב הדבר בגידה.

בגידה – בהקשר זה – הינה הפרת התחייבות, בין מפורשת ובין "מכללא" ,לבלעדיות במערכת היחסים הזוגית.

המקיימים מערכות יחסים מסוג זה, טוענים כי המונוגמיה מנוגדת לטבע החי, והאדם – אשר הינו יצור חי.
לגישתם העובדה כי קיומם של הנשואין אינו מאיין אפשרות קיומם של מערכות יחסים מקבילות – מפחית את סיכויי הגירושין
ויתרה מכך – מערכת היחסים יוצאת נשכרת מכך.

אלא שחשוב לדעת ולהדגיש
עפ"י ההלכה היהודית נשואים פתוחים הינם אסורים!!!!!! אף אם הם מתקיימים בהסכמה.
בהתאם להלכה היהודית, הרי שאשת איש המקיימת יחסי אישות עם אחר – אסורה על בעלה! ועל בועלה.
קרי: אשה המקיימת יחסי מין עם אחר מחויבת בגט!!!

לגבי הגבר – הרי שעפ"י ההלכה מותר לגבר לשאת אשה שנייה.
אלא שלפני כאלף שנה ובלחץ התקופה והחברה, תיקן רבנו גרשום תקנה ("חרם דרבינו גרשום") לפיה נאסר על גבר לשאת אשה שנייה.
ועוד – אף עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל הביגמיה אסורה.
אלא שאין כל איסור, כאמור, הלכתי על גבר לקיים מערכות יחסים עם נשים אחרות
אמנם ידועה בהלכה המחלוקת האם לגבר מותר להחזיק "פילגש" אלא שנראה שבימים אלו, לא תותר פילגש ולראיה – אדם אשר קיים חיוב בגט וזו מסרבת ליתן הגט – אזי אך במקרים מאד מיוחדים יתירו לו, 100 רבנים, לשאת אשה שניה ובכל מקרה – לא תותר, הלכתית "פלגש".

עם זאת יודגש – אשה נואפת – תחויב מיד בגט ותאבד את זכותה לכתובה ולמזונות (ויודגש – המדובר במזונות אשה ולא במזונות ילדים – אלו לא נפגעים בכל מקרה).

ואילו בגבר – לא חל איסור ולפיכך גם לא יחויב בגט.
אולם – אשה שתדרוש להתגרש לאור בגידת הבעל ובאם יוכחו טענותיה – תזכה בכתובה שכן תקנו לאשה כתובה "כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" קרי: מטרתה של הכתובה למנוע מן הבעל להוציא אשתו מן הנשואין ללא זכויות ועל מנת שישקול צעדיו טרם נקיטת צעד.

עולה איפה כי מערכת נשואים פתוחים היא אופציה אפשרית למי שהדבר מתאים לו, אולם בשום צורה ואופן אין הדבר עולה בקנה אחד ו/או מתאפשר עפ"י ההלכה היהודית, ולפיכך מערכת נשואים כזו – דינה להסתיים באמצעות חיוב בגט!!!!

שיתוף

דילוג לתוכן