דירת מגורים
עו"ד הוכהויזר יהודית

עו"ד הוכהויזר יהודית

דיני משפחה | ייפוי כוח מתמשך | צוואות וירושות

האם אדם יכול לחזור בו ממתנה שהעניק לבן זוגו בעילה של הטעיה שהוטעה

ענין זה נידון בפסק דינו של ביה"מ המחוזי בחיפה בעניינם של בני זוג אשר מהלך חייהם המשותפים רכשו דירת מגורים אשר מומנה על ידי הלוואת משכנתא וכן מכספים שהתקבלו תמורת מכירת דירתה הישנה של האשה אשר התקבלה במתנה מאמה עוד טרם הנשואין והיתה רשומה על שמה בלבד.

האם יכול אדם לחזור ממתנה שהעניק לבן זוגו (רישום הדירה על שם שני הצדדים בחלקים שווים למרות שמרבית המימון נעשתה על ידו) ולטעון לחלוקה בלתי שווינית בנכס
והאם ניתן להחיל את סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון (המשאיר לבימ"ש שק"ד לחלוקה שאינה בחלקים שווים) על דירה משותפת או שמא חל על דירת המגורים חל חוק המקרקעין?

ענין זה נידון בפסק דינו של ביה"מ המחוזי בחיפה בעניינם של בני זוג אשר מהלך חייהם המשותפים רכשו דירת מגורים אשר מומנה על ידי הלוואת משכנתא וכן מכספים שהתקבלו תמורת מכירת דירתה הישנה של האשה אשר התקבלה במתנה מאמה עוד טרם הנשואין והיתה רשומה על שמה בלבד.

בפסק דינו קבע ביה"מ המחוזי כי אף אם רוב המימון של הדירה המשותפת הגיע ממכירת דירה שהיתה רשומה על שם האשה עוד טרם נשואיה, אין בכך כדי לפגוע בזכותו של הבעל בדירה.
השקעת כספים עודפת על ידי מי מבני הזוג לצורך רכישת הדירה, שנרשמה בחלקים שווים על שם בני הזוג, נשלטת על ידי דיני המתנה. במצב בו הזוג השקיע בדירה ביחס שונה אך הדירה נרשמה באופן שווה, הרי מדובר במתנה שהושלמה עם נתינת הכספים והרישום ומי שהעניקה לא יוכל לחזור בו כעת.

הלכה היא כי משנרכש נכס ונרשם במשותף אין מקום לחקור מהו מקור הכספים אותם השקיע כל אחד מן הצדדים בנכס.

בפסק דינו מצטט כב' השופט ג'יוסי מפסק דינו של כב' השופט שמגר לפיו ישנם מצבים בהם בני זוג רושמים דירה על שם שניהם כאשר הכסף ניתן על ידי צד אחד בלבד "האם פירוש הדבר, שאחרי שנים ניתן יהיה לגלגל את הענין אחורה ולבטל השיתוף……סבורני כי יש להשיב על כך בשלילה"

עוד קובע ביה"מ כי השקעה בלתי שוויונית בדירה לא יכולה לסייע לצדדים בחלוקה לא שוויונית בעת פירוק השיתוף בדירה שכן פירוק השיתוף נשלט על ידי דיני השיתוף ומערכת היחסים ההסכמית שהסדירה את שיעור חלקו של כל אחד מבני הזוג בדירה.

בפסק דינו קבע השופט ג'יוסי כי במסגרת דיני המשפחה חלים על דירה משותפת דיני הקנין – דיני השיתוף, שכן הרישום מהווה ראיה ורישום בכתב להסדר שבין הצדדים בדבר החרגת הנכס מאיזון המשאבים (לפי סעיף 5 לחוק יחסי ממון עם פקיעת הנשואין זכאי כל אחד מהצדדים למחצית שווי הנכסים למעט, בין היתר, נכסים שהסכימו שאין לאזן) ולכן לא ניתן לבצע חלוקה בלתי שוויונית בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק.

יצויין ויודגש כי כב' השופטת שטמר, סירבה להתעמק בסוגיית הכללת נכס מקרקעין לסל האיזון על מנת לחלקו בחלוקה בלתי שוויונית אולם הגיעה לאותה תוצאה בדרך אחרת

שיתוף

דילוג לתוכן